Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat

Vuoden 2015 lopussa Bittium Oyj:llä oli 20 935 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 30,5 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 74,8 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli vuoden 2015 lopussa 8,0 prosenttia.