Hallituksen toimintakertomus

Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta

Bittiumin tammi–joulukuun 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia 56,8 miljoonaan euroon (liikevaihto 52,7 miljoonaa euroa, vuonna 2014). Liikevaihdon kasvu syntyi ennen kaikkea erikoisterminaaleista ja muista viranomaistuotteista sekä erikoisterminaaleihin liittyvistä tuotekehityspalveluista.

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 13,1 miljoonaa euroa (14,1 miljoonaa euroa, vuonna 2014), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja vastaavan pienen pilottijärjestelmän toimituksesta ulkomaiselle asiakkaalle, sekä lisäksi muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista. Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta johtui Suomen Puolustusvoimille tehtyjen tuotetoimitusten vähentymisestä.

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,3 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa, vuonna 2014, sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista). Liikevoitto sisältää 0,4 miljoonaa euroa yhtiön nimenmuutokseen liittyviä kuluja. Liiketuloksen paraneminen oli sekä liikevaihdon kasvun, että hieman tavanomaista korkeamman myyntikatteen ansiota.

Tässä hallituksen toimintakertomuksessa raportoitavat jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan jakonsernitoiminnot, ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Kassavirtaa koskevat luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Elektrobit Oyj:n nimenmuutos Bittium Oyj:ksi astui voimaan 1.7.2015. Tässä hallituksen toimintakertomuksessa yhtiöstä käytetään nimeä Bittium myös tapahtumissa ennen yhtiön nimenmuutosta.