Hallituksen toimintakertomus

Liiketoiminnan kehittyminen 2015

Tammikuussa Bittium vahvisti turvallisuusteknologian osaamistaan ostamalla norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta SafeMoveliiketoiminnan, joka tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti Bittiumin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. Bittiumin tuoteportfolio laajeni aiempien tietoturvallisten laiteratkaisujen lisäksi myös dataliikenteen salaukseen. SafeMove-ohjelmistoa voidaan soveltaa useissa Bittiumin tuotteissa ja tuotealustoissa, kuten Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimessa ja Bittium IoT Device Platform -laitealustassa sekä puolustusteknologian tuotteissa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta oli 1,8 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Bittiumin taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiö aloitettiin raportoimaan osana Bittiumia vuoden 2015 alusta alkaen.

Helmikuussa Bittium julkaisi Bittium IoT Device Platform -laitealustaansa tietoturvaratkaisun, joka mahdollistaa turvalliset yhteydet IoT-laitteesta asiakkaan pilvipalveluihin. Kompaktin ja tehokkaan laitealustan pohjalta voi kehittää monenlaisia langattomalla yhteydellä ja erilaisilla sensoreilla varustettuja tuotteita puettavien laitteiden (Wearable), terveysteknologian, koneiden välisen viestinnän ja teollisen internetin markkinoille. Laitealustaan lisätty tietoturvaohjelmisto turvaa laitteet verkkohyökkäyksiltä sekä suojaa yhteydet laitteiden ja palveluiden välillä.

Bittium on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille ja jatkoi näille markkinoille suunnattuja myynti-, markkinointi- ja tuotekehityspanostuksia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Bittium osallistui useille messuille esitellen taktisen tiedonsiirron tuotteitaan ja ratkaisujaan, tietoturvallista Bittium Tough Mobile LTE -älypuhelintaan, Bittium IoT Device Platform -tuotealustaansa ja Bittium SafeMove -ohjelmistoansa. Näitä messuja olivat IDEX 2015 -messut Abu Dhabissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Mobile World Congress 2015 -messut Barcelonassa Espanjassa, UK Health Week 2015 -messut Lontoossa, Englannissa, CeBIT 2015 -messut Hannoverissa, Saksassa, ja Mobile Government Summit 2015 -konferenssi Lontoossa, Englannissa.

Ensisijaisesti korotetun tietoturvallissuustason ja muuhun vaativaan viranomaiskäyttöön tarkoitetun Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimen tuotekehitystä jatkettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja sen suunniteltiin olevan valmiina asiakastoimituksiin kuluvan vuoden toisen puoliskon aikana.

Langattoman tietoliikenteen asiakkaille suunnattujen Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntä jatkui vakaana vuoden toisen neljänneksen aikana. Kysyntään vaikuttivat ennenkaikkea LTE-teknologian sekä pienitehoisten tukiasemien käyttöönotto ja kehitystarve. Myös kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille IoT (Internet of Things) markkinoilla säilyi tasaisena.

Huhtikuussa Bittiumin tytäryhtiö ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) allekirjoittivat sopimuksen kolmen Androidpohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n MEXSATjärjestelmään. Tuotekehityssopimuksen arvo oli noin 21,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 19,5 miljoonaa euroa huhtikuun 30, 2015 valuuttakurssin mukaan). Tuotteiden kehitystyö aloitettiin toisen vuosineljänneksen aikana mikä osaltaan kasvatti toisen neljänneksen liikevaihtoa.

Kolmannella vuosineljänneksellä Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimen tuotekehitysvaihe oli loppusuoralla ja tuotteen toimitusten suunniteltiin alkavan loppuvuoden 2015 aikana. Viranomaismarkkinat kehittyvät tyypilliseen tapaansa hitaasti ja Bittium Tough Mobile -tuotteiden myynnin odotetaan kehittyvän markkinoiden mukana maltillisesti.

Langattoman tietoliikenteen asiakkaille suunnattujen Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntä jatkui vakaana myös vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Kysyntään vaikuttivat ennenkaikkea LTE-teknologian sekä pienitehoisten tukiasemien käyttöönotto ja kehitystarve. Bittium jatkoi puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfolion vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille myös kolmannella vuosineljänneksellä ja toimitti ensimmäisen taktisen langattoman runkoverkon pilottitoimitukset ulkomaiselle asiakkaalle. Tämän markkinan myyntisyklit ovat pitkiä ja merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia. Bittium jatkoi taktisen tiedonsiirron tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden toimittamista Suomen Puolustusvoimille ja erinomaista yhteistyötä Suomen Puolustusvoimien kanssa taktiseen tiedonsiirtoon käytettävän järjestelmän kehittämisessä.

Meksikon viranomaisille kehitettävien mobiililaitteiden kehitystyö aloitettiin. Asiakkaan ensimmäisen satelliitin laukaisemisen epäonnistumisen vuoksi projektin kokonaisaikatauluun tuli viivettä. Kuitenkin sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta yli puolet odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Bittium osallistui Kokonaisturvallisuusmessuille Tampereella ja puolustusteollisuudelle suunnatuille DSEI 2015 -messuille Lontoossa, jossa yhtiö esitteli sekä puolustus- että viranomaismarkkinoille suunnattuja tuotteita.

Neljännellä vuosineljänneksellä Bittium julkaisi Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmiston, joka täydentää Bittium Tough Mobile LTE -älypuhelinta uusilla ohjelmistoilla ja palveluilla. Bittium Secure Suite mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen, sekä salaa laitteen käyttämät datayhteydet. Bittium Tough Mobile ja Bittium Secure Suite muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.

Joulukuussa Suomen Viestintävirasto myönsi tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatulle Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimelle sekä sen hallinta- ja salausjärjestelmälle (Bittium Secure Suite) hyväksynnän käsitellä kansalliselle suojaustasolle IV (STIV) luokiteltua aineistoa. Bittiumin mobiiliratkaisu on ensimmäinen virallisen salaustuotehyväksynnän Suomessa saanut kokonaisuus, jolla voidaan turvaluokitellun aineiston luomisen ja käsittelyn lisäksi myös siirtää aineistoa älypuhelimen sekä siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä.

Loppuvuoden 2015 aikana Bittium Tough Mobilen tuotekehitys saatiin päätökseen ja tuotteen toimitukset alkoivat, pääsääntöisesti ulkomaille erinäisten pienivolyymisten koekäyttötilausten muodossa. Marraskuussa puhelinta esiteltiin viranomaisille suunnatussa British APCO -tapahtumassa Newcastlessä, UK:ssa. Viranomaismarkkinat kehittyvät tyypilliseen tapaansa hitaasti ja Bittium Tough Mobile -tuotteiden myynnin odotetaan kehittyvän markkinoiden mukana maltillisesti.

Puolustusvoimilla käytössä olevan taktiseen tiedonsiirtoon käytettävän Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) järjestelmän kehittämistä jatkettiin vuoden 2015 neljännen neljänneksen aikana ja loppuvuodesta Bittium sai tilauksen vuoden 2016 tuotetoimituksista TAC WIN -järjestelmään. Neljännellä vuosineljänneksellä Bittium sai myös Puolustusvoimilta tilauksen Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän aaltomuodon jatkokehittämisestä, jossa tuodaan käytössä olevaan järjestelmään lisää ominaisuuksia ja optimoidaan suorituskykyä. Puolustusvoimilta tuli myös tilaus ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa kehitetyn eurooppalaisen laajakaistaisen radioaaltomuodon porttauksesta Bittium TAC WIN -järjestelmään.

Bittium jatkoi puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfolion vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille ja teki ensimmäisen pilottitoimituksen ulkomaiselle asiakkaalle taktiseen tiedonsiirtoon käytettävästä järjestelmästä. Yhtiö tavoittelee vuonna 2016 muitakin vastaavanlaisia kansainvälisiä avauksia. Lokakuussa Bittium esitteli taktisen kommunikaation tuotteitaan Washington D.C.:ssä, Yhdysvalloissa pidetyssä puolustusteollisuudelle suunnatussa AUSA (Association of the United States Army) Annual Meeting & Exposition -tapahtumassa. Pitkistä puolustusteollisuuden myyntisykleistä johtuen merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia.

Langattoman tietoliikenteen asiakkaille suunnattujen Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntä jatkui vakaana myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kysyntään vaikuttivat ennenkaikkea LTE-teknologian sekä pienten LTE-tukiasemien kehitystarve. Meksikon viranomaisille kehitettävien mobiililaitteiden kehitystyö jatkui kuluneen vuosineljänneksen aikana hyvin.