Bittiumin tuotteet ja palvelut

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30-vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin.

Bittium Tough Mobile™ on tietoturvallinen ja lujatekoinen Android-pohjainen LTE-älypuhelin, jossa yhdistyvät viimeisimmät tietoturvaratkaisut ja kaupalliset laiteteknologiat. Bittium Tough Mobile -älypuhelimessa on erikoiskomponenteilla toteutettu tietoturvaalusta, joka mahdollistaa sekä asiakkaiden omien että kolmansien osapuolien tietoturvasovellusten integroimisen puhelimeen. Laite on rakennettu erityisesti vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille.

Bittium Secure Suite™ on laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmisto, joka mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen, sekä salaa laitteen käyttämät datayhteydet. Bittium Tough Mobile -älypuhelin ja Bittium Secure Suite -ohjelmisto muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.

Bittium Specialized Device Platform™ on monipuolinen tuotealusta, joka hyödyntää massamarkkinoille tarkoitettuja ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen mukanaan tuomia mittakaavaetuja. Laitealustan avulla yritykset pystyvät pienentämään tuotekehitysriskiään ja tuomaan markkinoille täysin räätälöityjä mobiililaitteita (esim. moduuli-, älypuhelin-, tabletti- ja älykellosegmenteissä) entistä nopeammin. Alusta on tuotteistettu viranomais-, turvallisuus-, teollisuusja älykellomarkkinoille. Yksi tuotealustaan perustuva tuote on Bittium Tough Mobile, tietoturvallinen älypuhelin.

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN)™ on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen, sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen sekä ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Bittium Tough VoIP™ -tuoteperheen tuotteet mahdollistavat taktiset IP-puhelut ja laajakaistaisen tiedonsiirron vaativissa olosuhteissa. Tuoteperhe sisältää Bittium Tough VoIP Field Phone ja Bittium Tough VoIP Terminal -puhelintuotteet, sekä Bittium Tough VoIP Network Extender -tuotteen, jolla voidaan levittää verkkoa kenttäoloissa.

Bittium Tough VoIP Field Phone on SIP-yhteensopiva (Session Initiation Protocol) puhelin, joka on yhteentoimiva muiden markkinoilla olevien SIP-puhelinten ja -palvelinten kanssa, ja sisältää toiminnallisuuden, joka mahdollistaa VoIP-palvelut dynaamisiin, itsestään muodostuviin verkkoihin palvelimista riippumatta . Bittium Tough VoIP Terminal on kaapeleilla kytkettävä IP-puhelin, jota voi käyttää joko osana Bittium Tough VoIP ratkaisua tai VoIP-päätelaitteena yhdessä kolmannen osapuolen laitteiden kanssa. Bittium Tough VoIP Network Extender -tuotteen SHDSL-liitännöillä (Symmetric High-speed Digital Subscriber Line) IP-verkkoa voidaan jatkaa pitkiä matkoja käyttäen perinteistä kenttäkaapelia. Network Extenderin Ethernet- ja SHDSL-liitännöillä voidaan luoda yhteyksiä myös ulkoisiin verkkoihin ja laitteisiin.

Nämä tuotteet mahdollistavat langallisen liitettävyyden, sekä parannettua luotettavuutta tarjoavat VoIP-palvelut huolimatta siitä onko verkkopalvelut käytettävissä vai ei. Tuotteet ovat myös helposti integroitavissa jo olemassa olevaan IP-infrastruktuuriin ja ovat täysin yhteensopivia myös kaupallisten laitteiden kanssa.

Bittium Tactical LTE Access Point™ on liityntäratkaisu, joka mahdollistaa LTE-liitynnän Bittium TAC WIN -runkoverkkoon. Ratkaisun avulla eri joukot voivat hyötyä kustannustehokkaasta ja nopeasta multimediatiedonsiirrosta ja VoIP-palveluista sekä normaaleilla kaupallisilla älypuhelimilla että viranomaiskäyttöön tarkoitetuilla erikoispäätelaitteilla.

Bittium tarjoaa korkealaatuisia ja turvallisia Internet of Things -ratkaisuja sekä kehityspalveluja langatonta yhteyttä ja sensoridataa tarvitseville teollisuudenalan ja terveydenhuoltoalan yrityksille sekä urheilu- ja hyvinvointimarkkinoille. Bittiumin tarjonta koostuu ratkaisuista, jotka sisältävät asiakaskohtaisen ratkaisun lisäksi sen liittämisen verkottuneeseen ympäristöön. Ratkaisut perustuvat asiakkaan vaatimusten mukaisesti optimoituun ja räätälöityyn alustaan.

Bittium SafeMove® -ohjelmisto on korkealaatuinen etäkäyttöratkaisu, joka tarjoaa liikkuville työntekijöille helppokäyttöiset, turvalliset ja saumattomat yhteydet yrityksen sisäverkkoon ajasta ja paikasta riippumatta. Bittium SafeMove mahdollistaa kaikkien IP-pohjaisten sovellusten ja verkkojen hyödyntämisen turvaamalla työaseman ja palveluiden väliset yhteydet.

Bittium tarjoaa telekommunikaatioalan toimijoille langattomien tietoliikennelaitteiden suunnittelupalveluitaan niin tukiasemaympäristöön kuin langattomia yhteyksiä hyödyntäviin päätelaitteisiin. Bittiumin kolmenkymmenen vuoden suunnittelukokemus mm. 2G/3G/4G/satelliitti/Wlan teknologioiden parissa sekä tutkimus- ja määrittelytyö tulevista langattomista teknologioista kuten 5G, mahdollistaa kokonaisen tukiaseman tai älypuhelimen kehittämisen ja tuotantoon siirtämisen laadukkaasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Tässä hallituksen toimintakertomuksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.