Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 

JATKUVAT TOIMINNOT

  2015 2014
Liikevaihto 56,8 52,7
Liikevoitto/-tappio 2,3 0,8
Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,2
Tulos ennen veroja 2,1 0,6
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 2,3 1,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 539,0 11,2
Kauden tulos 541,3 12,5
Kauden laaja tulos yhteensä 541,5 12,9
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille 541,3 12,5
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille 541,5  12,9 
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,020 0,010