Taloudellinen kehitys

Bittiumin vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia 56,8 miljoonaan euroon (liikevaihto 52,7 miljoonaa euroa, vuonna 2014). Liikevaihdon kasvu syntyi ennen kaikkea erikoisterminaaleista ja muista viranomaistuotteista sekä erikoisterminaaleihin liittyvistä tuotekehityspalveluista.

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 13,1 miljoonaa euroa (14,1 miljoonaa euroa, vuonna 2014), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja vastaavan pienen pilottijärjestelmän toimituksesta ulkomaiselle asiakkaalle, sekä lisäksi muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista. Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta johtui Suomen Puolustusvoimille tehtyjen tuotetoimitusten vähentymisestä.

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,3 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa, vuonna 2014, sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-

liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista). Liikevoitto sisältää 0,4 miljoonaa euroa yhtiön nimenmuutokseen liittyviä kuluja. Liiketuloksen paraneminen oli sekä liikevaihdon kasvun että hieman tavanomaista korkeamman myyntikatteen ansiota.

Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2015 oli 2,1 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa, vuonna 2014), mikä sisältää myydyn Automotive- liiketoiminnan operatiiviset kassavirrat 30.6.2015 asti. Nettokassavirta oli 79,5 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa, vuonna 2014). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 5,3 miljoonan euron osingonmaksun, myydyn Automotive-liiketoiminnan kassavirrat 30.6.2015 asti, Automotive-liiketoiminnan myyntiin ja peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat sekä vapaaehtoiseen omien osakkeiden ja optio-oikeuksien lunastamiseen ja siitä aiheutuneisiin järjestelykuluihin liittyvät kassavirrat. Omavaraisuusaste oli 90,5 prosenttia (62,3 prosenttia, 31.12.2014). Nettovelkaantumisaste oli -88,2 prosenttia (-37,4 prosenttia, 31.12.2014).