Liiketoiminnan kehitys

Bittium on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille ja jatkoi näille markkinoille suunnattuja myynti-, markkinointi- ja tuotekehityspanostuksia.

Tietoturvaosaamisen kasvattaminen

Bittium vahvisti turvallisuusteknologian osaamistaan tammikuussa ostamalla norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta SafeMove-liiketoiminnan, joka tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti Bittiumin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. Bittiumin tuoteportfolio laajeni aiempien tietoturvallisten laiteratkaisujen lisäksi myös dataliikenteen salaukseen. SafeMove-ohjelmistoa voidaan soveltaa useissa Bittiumin tuotteissa ja tuotealustoissa, kuten Bittium Tough Mobile -älypuhelimessa ja Bittiumin tietoturvallisissa IoT -ratkaisuissa ja -suunnittelupalveluissa sekä puolustusteknologian tuotteissa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta oli 1,8 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Bittiumin taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Bittium Tough Mobile

Ensisijaisesti korotetun tietoturvallissuustason ja muuhun vaativaan viranomaiskäyttöön tarkoitetun Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimen tuotekehitys saatiin päätökseen loppuvuoden 2015 aikana. Tuotteen toimitukset alkoivat, pääsääntöisesti ulkomaille erinäisten pienivolyymisten koekäyttötilausten muodossa. Viranomaismarkkinat kehittyvät tyypilliseen tapaansa hitaasti ja Bittium Tough Mobile -älypuhelimien myynnin odotetaan kehittyvän markkinoiden mukana maltillisesti.

Loppuvuodesta Bittium julkaisi Bittium Secure Suite -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmiston, joka täydentää Bittium Tough Mobile -älypuhelinta uusilla ohjelmistoilla ja palveluilla. Bittium Secure Suite mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen, sekä salaa laitteen käyttämät datayhteydet. Bittium Tough Mobile ja Bittium Secure Suite muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.

Joulukuussa Suomen Viestintävirasto myönsi tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatulle Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimelle sekä sen hallinta- ja salausjärjestelmälle (Bittium Secure Suite) hyväksynnän käsitellä kansalliselle suojaustasolle IV (STIV) luokiteltua aineistoa. Bittiumin mobiiliratkaisu on ensimmäinen virallisen salaustuotehyväksynnän Suomessa saanut kokonaisuus, jolla voidaan turvaluokitellun aineiston luomisen ja käsittelyn lisäksi myös siirtää aineistoa älypuhelimen sekä siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä.

Tuotteet ja palvelut puolustusmarkkinoille

Bittium jatkoi puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfolion vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille ja toimitti vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä ensimmäisen taktisen langattoman runkoverkon pilottitoimitukset ulkomaiselle asiakkaalle. Vuonna 2016 Bittium tavoittelee muitakin vastaavanlaisia kansainvälisiä avauksia. Tämän markkinan myyntisyklit ovat pitkiä ja merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia.

Taktisen tiedonsiirron tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden toimittamista Suomen Puolustusvoimille jatkettiin ja erinomainen yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa taktiseen tiedonsiirtoon käytettävän järjestelmän Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) kehittämisessä jatkui. Loppuvuodesta Bittium sai Puolustusvoimilta tilauksen vuoden 2016 tuotetoimituksista järjestelmään. Neljännellä vuosineljänneksellä Bittium sai myös Puolustusvoimilta tilauksen Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän aaltomuodon jatkokehittämisestä, jossa tuodaan käytössä olevaan järjestelmään lisää ominaisuuksia ja optimoidaan suorituskykyä. Puolustusvoimilta tuli myös tilaus ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa kehitetyn eurooppalaisen laajakaistaisen radioaaltomuodon porttauksesta Bittium TAC WIN -järjestelmään.

Tuotekehityspalvelut

Langattoman tietoliikenteen asiakkaille suunnattujen Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntä jatkui vakaana vuoden 2015 aikana. Kysyntään vaikuttivat ennenkaikkea LTE-teknologian sekä pienitehoisten tukiasemien käyttöönotto ja kehitystarve.

Huhtikuussa Bittiumin tytäryhtiö ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, SCT) allekirjoittivat sopimuksen kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n MEXSAT-järjestelmään. Tuotekehityssopimuksen arvo oli noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 19,5 miljoonaa euroa huhtikuun 30. 2015 valuuttakurssin mukaan). Tuotteiden kehitystyö aloitettiin toisen vuosineljänneksen aikana mikä osaltaan kasvatti toisen neljänneksen liikevaihtoa.

Meksikon viranomaisille kehitettävien mobiililaitteiden kehitystyö alkoi hyvin. Kuitenkin Asiakkaan ensimmäisen satelliitin laukaisemisen epäonnistumisen vuoksi projektin kokonaisaikatauluun tuli viivettä. Tästä huolimatta sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta yli puolet odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana. Loppuvuodesta kehitystyö jatkui suunnitelmien mukaisesti.

Internet-of-Things

Bittium julkaisi vuoden alussa Bittium IoT Device Platform -laitealustaansa tietoturvaratkaisun, joka mahdollistaa turvalliset yhteydet IoT-laitteesta asiakkaan pilvipalveluihin. Kompaktin ja tehokkaan laitealustan pohjalta voi kehittää monenlaisia langattomalla yhteydellä ja erilaisilla sensoreilla varustettuja tuotteita puettavien laitteiden (Wearable), terveysteknologian, koneiden välisen viestinnän ja teollisen internetin markkinoille. Laitealustaan lisätty tietoturvaohjelmisto turvaa laitteet verkkohyökkäyksiltä sekä suojaa yhteydet laitteiden ja palveluiden välillä. Kysyntä Bittiumin IoT -ratkaisuille ja -suunnittelupalveluille jatkui tasaisena vuoden 2015 aikana.