Hallituksen toimintakertomus

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2015

Bittiumin tammi–joulukuun 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia 56,8 miljoonaan euroon (liikevaihto 52,7 miljoonaa euroa, vuonna 2014). Liikevaihdon kasvu syntyi ennen kaikkea erikoisterminaaleista ja muista viranomaistuotteista sekä erikoisterminaaleihin liittyvistä tuotekehityspalveluista.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1–12/2015 
1–12/2014
Jatkuvat toiminnot 12 KK  12 KK
     Liikevaihto 56,8 52,7
     Liikevoitto / -tappio 2,3 0,8
     Rahoituskulut (netto) -0,2 -0,2
     Tulos ennen veroja 2,1 0,6
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 2,3 1,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 539,0 11,2
Kauden tulos 541,3 12,5
Kauden laaja tulos yhteensä 541,5 12,9
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 541,3 12,5
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 541,5 12,9
     
Tulos / osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,020 0,010
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa, vuonna 2014), mikä sisältää myydyn Automotive-liiketoiminnan operatiiviset kassavirrat 30.6.2015 asti.
  • Nettokassavirta oli 79,5 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa, vuonna 2014). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 5,3 miljoonan euron osingonmaksun, myydyn Automotive-liiketoiminnan kassavirrat 30.6.2015 asti, Automotive-liiketoiminnan myyntiin ja peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat sekä vapaaehtoiseen omien osakkeiden ja optio-oikeuksien lunastamiseen ja siitä aiheutuneisiin järjestelykuluihin liittyvät kassavirrat.
  • Omavaraisuusaste oli 90,5 % (62,3 %, 31.12.2014).
  • Nettovelkaantumisaste oli -88,2 % (-37,4 %, 31.12.2014).
  • Yllä mainittuihin tammi-joulukuu 2015 tunnuslukuihin vaikuttaa olennaisesti Automotive-liiketoiminnan kauppa ja siitä saadut varat.

Vertailu vuosineljänneksittäin

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS, MEUR  4Q15 3Q15 2Q15 1Q15  4Q14
Liikevaihto 15,2 11,1 15,3 51,1 16,1
Liikevoitto / -tappio 0,8 0,0 1,0 0,5 1,8
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,8 0,0 1,0 0,5 2,4
Tulos ennen veroja 0,9 0,1 0,8 0,4 1,6
Katsastuskauden tulos 1,1 0,1 0,8 0,4 2,4

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Bittiumin vuoden 2014 tulokseen sisältyy seuraavia kertaeriä:

  • 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä, ja
  • yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Wireless-liiketoimintasegmentissä, jotka aiheutuivat henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä.
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR JA %  4Q15 3Q15 2Q15 1Q15  4Q14
Aasia 0,0
0,0%
0,1
0,6%
0,1
0,6%
0,0
0,2%
0,2
1,5%

Amerikat
2,9 
19,2%
1,0
9,1%
2,2
14,6%
2,1
14,2%
0,6
3,5%

Eurooppa
12,3
80,7%
10,1
90,4%
13,0
84,9%
13,0
85,6%
15,3
94,9%