Osakkeenomistajat

Osinko ja osinkopolitiikka

Bittium Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun vaatiman rahoituksen. Vuonna 2015 Bittium jakoi tilikaudelta 1.1.– 31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2015 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa 19.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa tilikauden voitosta 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 21.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on torstai 28.4.2016.