Osakkeenomistajat

Omien osakkeiden ja optio-oikeuksien hankinta

14.9. pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Bittium hankki omia osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C kaikille osakkeenomistajille ja optiooikeuksien haltijoille tehdyllä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Ostotarjous alkoi 25.9.2015 ja päättyi 16.10.2015. Ostotarjouksen tarjoushinta oli 5,06 euroa osakkeelta ja 4,51 euroa optio-oikeudelta. Ostotarjouksessa tarjottiin 97.244.662 osaketta, jotka edustivat 73,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi ostotarjouksessa tarjottiin yhteensä 166.694 optio-oikeutta, jotka edustivat noin 62,0 prosenttia yhtiön kaikista optio-oikeuksista. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki ostotarjouksessa tarjotut osakkeet mitätöityivät osana ostotarjouksen toteuttamiskauppoja. Mitätöinnin seurauksena yhtiön osakemäärä putosi 35.578.835 osakkeeseen ja optiooikeuksien määrä 102.300 optio-oikeuteen.