Osakkeenomistajat

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto vuonna 2015

Bittium Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2015 lopussa oli 7,01 euroa, korkein kaupantekokurss oli 7,80 euroa ja alin 3,27 euroa. Vuoden aikana Bittium Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli 837,1 miljoonaa euroa ja 170,0 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 147,8 prosenttia osakekannasta. Bittium Oyj:n markkina-arvo 31.12.2015 oli 249,6 miljoonaa euroa.