Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Hallitus ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpano ja toiminta

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2015 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallitukseen valittiin Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus toimi samassa kokoonpanossa myös alkuvuoden 2015 aina varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 valita talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja), KHT-tilintarkastaja Seppo Laineen ja Erkki Veikkolaisen. Hyvän hallintotavan mukainen tavoite on, että vähintään puolet yhtiön hallituksen jäsenistä on yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi yhtiöstä riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistöön tulee kuulua vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 15.4.2015 Jorma Halosen, Seppo Laineen, Staffan Simbergin ja Erkki Veikkolaisen arvioitiin olevan sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Juha Hulkko ei ollut riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta hänen omistusosuutensa ylittäessä 10 prosenttia Yhtiön osakekannasta.

14.9.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi Kirsi Komin, Juha Putkirannan ja Seppo Mäkisen. Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa. Uusien jäsenten lisäksi aikaisemmin valituista hallituksen jäsenistä tehtävässään jatkoivat Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallitusten

jäsenten arvioitiin olevan sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. 5.11.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokuntaan valitaan jäseniksi Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja että talous- ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine.

  

Hallituksen puheenjohtaja

Erkki Veikkolainen

s. 1952, DI, eMBA

Päätoimi: Mevita Invest Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet: 
Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj), hallituksen jäsen 2008-2015, hallituksen puheenjohtaja 2015-
Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd, hallituksen jäsen 2007-
Elcoflex Oy, hallituksen jäsen 2015-, hallituksen puheenjohtaja 2006-2015...

Lue lisää 

  

Hallituksen jäsen

Kirsi Komi

s. 1963, OTK

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet: 
Bittium Oyj, hallituksen jäsen, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2015-
Directors Institute of Finland - Hallitusam- mattilaiset ry, hallituksen jäsen 2015-...

Lue lisää 

  

Hallituksen jäsen

Seppo Mäkinen

s. 1952, DI (fysikaalinen kemia)

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-
Neurotar Oy, hallituksen jäsen 2015-
MedGroup Oy, hallituksen jäsen 2013-
Valirx Plc, hallituksen jäsen 2013-...

Lue lisää

  

Hallituksen jäsen

Juha Putkiranta

s. 1957, DI

Päätoimi: Saafricon Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet: 
Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-
Nordcloud Oy, hallituksen jäsen 2015-
Meontrust Oy, hallituksen neuvonantaja 2013-
Tuotantotalouden kilta, Prodekon neuvottelukunnan jäsen 2008-...

Lue Lisää

  

Hallituksen jäsen

Staffan Simberg

s. 1949, KTM

Päätoimi: Hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsultti

Luottamustoimet: 
Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj), hallituksen jäsen 2008- ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010-
Oriola-KD Oyj, hallituksen jäsen 2008- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010-...

Lue lisää