Vuosikertomus

Avainluvut

Palvelut

MEUR
MEUR
Liikevaihto

MEUR
Liikevoitto

MEUR
Netto-
kassavirta

NETTO VELKAANTUMISASTE

HENKILÖSTÖ

31.12.2015
Osakekurssin kehitys

11.-31.12.2015
Tuotteet

MEUR
Liikevoitto

liikevaihdosta
Kassa ja
likvidit varat

MEUR