Hallituksen toimintakertomus

Ylimääräinen yhtiökokous 11.6.2015

Bittium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 11.6.2015, päätti hyväksyä yhtiön Automotive-liiketoiminnan myynnin Continental AG:lle yhtiön hallituksen ehdotuksen ja suosituksen mukaisesti. Kauppa käsitti Elektrobit Automotive GmbH:n ja sen tytäryhtiöiden myynnin, mukaan lukien yhtiön 51 prosentin omistusosuus e.solutions GmbH:sta, joka on Elektrobit Automotive GmbH:n ja Audi Electronics Venture GmbH:n yhteisesti omistama yhtiö. Lisäksi oikeudet Elektrobit-nimeen päätettiin siirtyvän kaupan yhteydessä ja että kauppahinta 600 miljoonaa euroa maksettaisiin käteisenä kokonaisuudessaan myynnin toteuttamisen yhteydessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös yhtiöjärjestyksen 1. kohdan ja yhtiön toiminimen muuttamisesta. Toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen täytäntöönpano edellytti Automotive-liiketoiminnan myynnin toteutumista. Kaupan toteuduttua 1.7.2015 yhtiön uusi toiminimi muuttuisi Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation.