Hallituksen toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.