Hallituksen toimintakertomus

Muutokset yhtiön johdossa

6.8. Bittium Oyj:n hallitus päätti nimityksistä ja muutoksista yhtiön johdossa 1.7.2015 toteutuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Hannu Huttunen 7.8.2015 alkaen. Yhtiön silloisen toimitusjohtajan Jukka Harjun toimitusjohtajasopimus päättyi 6.8.2015 yhteisestä sopimuksesta, eikä hän jatkanut Bittiumin palveluksessa elokuun 2015 jälkeen.

Yhtiön konsernitoiminnot ja Wireless-liiketoimintasegmentin toiminnot yhdistettiin, ja yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt 7.8.2015 alkaen: Toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta, lakiasianjohtaja Kari Jokela, myyntijohtaja Jari Sankala, markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Fyrstén, tuote- ja palvelualueiden johtajat Harri Romppainen, Klaus Mäntysaari ja Sami Kotkajuuri, engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen sekä operations-toiminnoista vastaava johtaja Arto Pietilä.

Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta päätti siirtyä toisen yhtiön palvelukseen marraskuussa 2015 ja irtisanoutui yhtiön palveluksesta. Paloranta jatkoi Bittiumin talousjohtajana marraskuuhun 2015 saakka. Uudeksi talousjohtajaksi marraskuusta 2015 alkaen nimitettiin KTM, OTM Pekka Kunnari.

Hallitus päätti kokouksessaan myös, että yhtiön Wireless-liiketoimintasegmentin segmenttihallitus lakkautetaan, sillä Bittiumin keskittyessä yhteen toimialaan emoyhtiön hallituksen lisäksi ei enää tarvita erillistä segmenttihallitusta.