Hallituksen toimintakertomus

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa jatkuvissa toiminnoissa työskenteli vuoden 2015 tammi–joulukuussa keskimäärin 511 henkilöä. Joulukuun lopussa henkilöstön määrä oli 517 (474 henkilöä jatkuvissa toiminnoissa vuoden 2014 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.