Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa operatiivista hallintoa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa hallituksen kokousten valmistelusta ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Kirjanpidon lainmukaisuus ja varainhoidon luotettava hoito ovat myös toimitusjohtajan vastuulla. Toimitusjohtaja vastaa strategian, pitkän aikavälin suunnitelmien, investointien, yritysjärjestelyjen ja -kauppojen ja rahoituksen valmistelusta, ja näistä päättämisestä siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu hallitukselle. Edelleen toimitusjohtaja vastaa taloussuunnittelusta, konserniviestinnästä ja sijoittajasuhteista.

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtajan toimisopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja voidaan irtisanoa Yhtiön toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjohtajan toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen. Suomen työeläkejärjestelmä (TyEL) oikeuttaa vanhuuseläkkeeseen, jonka suuruus perustuu työskentelyvuosien määrään ja tuona aikana kertyneisiin tuloihin sisältäen peruspalkan, tulospalkkion (pois lukien optio-oikeudet ja niiden perusteella merkityt osakkeet) ja veronalaiset luontoisedut. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä oman harkinnan mukaan 63–68 vuoden iässä (joustava eläkkeellesiirtymisikä).

Yhtiön myytyä Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle Yhtiö yhdisti konsernitoimintonsa ja Wireless-liiketoimintasegmenttinsä toiminnot 7.8.2015. Tähän asti Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jukka Harju.

  

Hannu Huttunen

Toimitusjohtaja, 2015– 
s. 1966, KTM

Luottamustoimet: Tekniseri Oy, hallituksen jäsen 2012–

Työhistoria:
Elektrobit Technologies Oy, johtaja, Wireless- liiketoimintasegmentti 2010-2015
EXFO Inc. (aiemmin NetHawk Oyj), Wireless Divisioonan johtaja 2010
NetHawk Oyj, toimitusjohtaja 2003–2010, varatoimitusjohtaja 2002–2003...

Lue lisää